Lektion 2 – Samtycke

Del 2 i metodmaterialet DET BÖRJAR MED MIG från projektet FATTA MAN.

Denna lektion syftar till att öka förståelsen för begreppet samtycke och förankra begreppets innebörd i olika situationer. Fokus för lektionen är att diskutera och analysera gränsdragningar vid sexuella situationer samt reflektera kring egna värderingar och attityder.

Mål

Varje deltagare ska

  • få ökad förståelse för begreppet samtycke i praktiken
  • få en känsla för att samtycke är en självklarhet i sexuella situationer
  • få en känsla av ansvar och delaktighet i kampen mot sexuellt våld
  • få verktyg för att problematisera och reflektera kring samtyckesrelaterade situationer

 

Vidare läsning

Bilaga 1 – Våldspyramiden

Våldspyramiden är en modell som förenklat beskriver hur sexuellt våld skapas i vårt samhälle.

(mer…)

Ladda hem bilden

10 saker du kan göra – att skriva ut

Här finns affischerna ”10 saker du som man/kille kan göra nu” att skriva ut och sätta upp i klassrummet eller lokal. Gör gärna det.

Affischer att skriva ut

Normens öga

Normer är oskrivna regler som vi tar för givet.

(mer…)

Ladda hem Normens öga

Bilaga 2 – Koppling till gymnasieskolans kursmål

Här kan du se vilka kursmål i gymnasiets kurser som metodmaterialet går in under.

Kurserna som det gäller är:

  • Idrott och hälsa
  • Naturvetenskap
  • Samhällskunskap
  • Pedagogik
  • Socialt arbete
  • Sociologi
Koppling till styrdokument

Bilaga 3 – Fördjupning

Bilaga 3 till lärarhandledningen för Det börjar med mig. Den innehåller fördjupning för den som är intresserad.

Ladda hem bilaga 3

Bilaga 4 – 10 saker du kan göra

10 saker du kan göra som kille eller man. Detta är bilaga 4 till lärarhandledningen.

Ladda hem bilaga 4

Te och samtycke

Det här är FATTA MANs svenska översättning av den populära kortfilmen Tea & Consent om hur samtycke funkar.

Spela video

Fler presentationer från Det börjar med mig

Lektion 1 – Fatta läget

Lektion ett i metodmaterialet ger bakgrund och fakta kring vår omvärld idag med avseende på sexuellt våld och destruktiva maskulinitetsnormer samt en ökad förståelse för de bakomliggande strukturerna.

Lektion 3 – En annan manlighet

Lektion tre i metodmaterialet syftar till att fördjupa förståelsen för destruktiva maskulinitetsnormer och ge deltagaren verktyg för att skapa förändring, för både sig själv och för andra.