Det börjar med mig är namnet FATTA MAN’s metodmaterial mot sexuellt våld och för samtycke med fokus på destruktiva maskulinitets­normer. Metodmaterialet togs fram av organisationerna Fatta, Make Equal och Män inom det nu avslutade  Arvsfondsfinansierade projektet FATTA MAN (2014-2017).

Metodmaterialet består av tre stycken 90 minuter långa lektioner. Namnet kommer från det perspektiv som genomsyrar metodmaterialet. Det börjar med mig innebär att den du framförallt har ansvar för – och kan förändra – är dig själv. Den primära målgruppen är elever på gymnasiet men det fungerar även utmärkt att använda i andra sammanhang utanför skolan.

Hemsida: fattaman.nu
För kontakt med föreläsare eller utbildare i metodmaterialet hänvisas till MÄN eller Make Equal.

 


Presentationer

Lektion 1 – Fatta läget

Lektion ett i metodmaterialet ger bakgrund och fakta kring vår omvärld idag med avseende på sexuellt våld och destruktiva maskulinitetsnormer samt en ökad förståelse för de bakomliggande strukturerna.

Lektion 2 – Samtycke

Lektion två i metodmaterialet vill öka förståelsen för begreppet samtycke. Fokus ligger på att diskutera och analysera gränsdragningar vid sexuella situationer samt tänka kring egna värderingar.

Lektion 3 – En annan manlighet

Lektion tre i metodmaterialet syftar till att fördjupa förståelsen för destruktiva maskulinitetsnormer och ge deltagaren verktyg för att skapa förändring, för både sig själv och för andra.

Vidare läsning

Bilaga 1 – Våldspyramiden

oktober 4, 2017
Våldspyramiden är en modell som förenklat beskriver hur sexuellt våld skapas i vårt samhälle.

(mer…)

Ladda hem bilden

10 saker du kan göra – att skriva ut

april 7, 2017

Här finns affischerna ”10 saker du som man/kille kan göra nu” att skriva ut och sätta upp i klassrummet eller lokal. Gör gärna det.

Affischer att skriva ut

Vanliga frågor

mars 23, 2017

Här har vi samlat vanliga frågor rörande metodmaterialet.

(mer…)

Vanliga frågor

Normens öga

mars 13, 2017

Normer är oskrivna regler som vi tar för givet.

(mer…)

Ladda hem Normens öga

Bilaga 2 – Koppling till gymnasieskolans kursmål

mars 9, 2017

Här kan du se vilka kursmål i gymnasiets kurser som metodmaterialet går in under.

Kurserna som det gäller är:

  • Idrott och hälsa
  • Naturvetenskap
  • Samhällskunskap
  • Pedagogik
  • Socialt arbete
  • Sociologi
Koppling till styrdokument

Hjälp, stöd och utbildning i Det börjar med mig

mars 8, 2017

Metodmaterialet ”Det börjar med mig” togs fram av Fatta, Make Equal och MÄN inom ramarna för projektet Fatta Man. Materialet är gratis att använda för den som vill genomföra det i en grupp som den leder. Vill ni ha stöd i att genomföra och arbeta med materialet kan ni anlita någon av organisationerna som tagit fram det. Se här för kontaktuppgifter.

Gå till kontakt

Fatta man på Facebook

februari 7, 2017

Fatta man på webben

december 15, 2016

MÄN OCH POJKAR BEHÖVS I KAMPEN MOT MANLIGHETSNORMER SOM TILLÅTER SEXUELLT VÅLD.

FATTA MAN möjliggör för pojkar och män att ta ansvar och vara del av den positiva förändringen för samtycke i praktik och lagstiftning och en manlighet utan sexualiserat våld. Bakom FATTA MAN står FATTAMake Equal och MÄN med finansiering av Arvsfonden.

Gå till Fatta mans hemsida

Bilaga 1 – Våldspyramiden

december 15, 2016
Våldspyramiden är en modell som förenklat beskriver hur sexuellt våld skapas i vårt samhälle.

(mer…)

Ladda hem bilden