Utrymmet ägs och drivs av organisationen MÄN

Vill du komma i kontakt med oss? Maila info@utrymmet.se!

 

Om MÄN

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld.  MÄN vill bryta kopplingen mellan manlighet och våld och förändra rådande normer kring maskulinitet.

Läs mer på www.män.se

 

 

Utrymmet skapades ursprungligen inom projektet FATTA MAN, som drevs av FATTA, Make Equal och MÄN 2014-2017.