Utrymmet är en digital plattform för distribution av metodmaterial. Med Utrymmet kan organisationer lätt  sprida sitt material eller enklare genomföra utbildningar, kurser och workshops. 

Mycket fantastiskt metodmaterial riskerar att försvinna i sin slutgiltiga form när projekt och kampanjer är avslutade. Inom projektet FATTA MAN kunde vi tidigt se att  behovet av en samlings- och distributionsplattform är stort. Därför utvecklade vi Utrymmet.

Utrymmet erbjuder möjligheter för att kontrollera hur metodmaterial används; av hur många, var, när och hur togs det emot? I Utrymmet kan kunskap och engagemang leva och mötas.

Funktioner

Utrymmet är ett verktyg för utbildning utformat och presenterat i en stil som bidrar till trovärdighet och engagemang i ett både för avsändaren och mottagaren användarvänligt gränssnitt. Det är lätt att skapa presentationer i Utrymmet. Förutom bild och text kan du också enkelt lägga in filmer (direkt från YouTube).

Det går också att lägga in interaktiva frågor där deltagarna kan delta under presentationens gång. Resultatet av frågorna kan visas för deltagarna, och när din presentation är avslutad kan du enkelt skicka resultatet till deltagarna eller andra. Frågorna stärker kunskapsöverföringen och skapar engagemang, och kan ge dig som avsändare viktig information om hur bra ditt material fungerar i olika grupper. Du som organisation kan också lätt hänvisa vidare till mer läsning i anslutning till dina presentationer.

Utrymmet är flerspråkigt. Detta möjliggör att deltagargruppen kan följa samma presentation på flera språk samtidigt. Även filmerna deltagarna ser i presentationerna kan vara på olika språk eller med olika textning.

Framtida funktioner

Bland framtida funktioner vi hoppas addera till tjänsten finns:

  • Stöd för statistikinsamling och bearbetning
  • Stöd för att skapa presentationer bakom betalvägg för utvalda grupper av användare, tex en skola eller företag
  • Ökade möjligheter till interaktion med deltagarna i form av fritext och inspelningsmöjligheter
  • Ökade möjligheter till gruppindelning av deltagarna
  • Integration med videosamtalstjänster

Vill du använda Utrymmet för egna presentationer och workshops? Vi planerar att öppna upp för fler organisationer under hösten 2017. Hör gärna av dig! 

Historia

Utrymmet skapades inom ramarna för projektet FATTA MAN åren 2014-2017. Bakom projektet står  ägarorganisationerna MÄN, Make Equal och FATTA. FATTA MAN finansierades med medel från Arvsfonden.

FATTA MAN  vill tacka Nico & Nicke och RealSprint som ligger bakom utvecklingen av Utrymmet.