Normens öga

Normer är oskrivna regler som vi tar för givet.

Många normer är praktiska och nödvändiga i vårt samhälle. Till exempel att skaka hand  eller att ställa sig i kö i mataffären.

Andra normer begränsar människor från inflytande och från att vara sig själva. Till exempel så höjer få på ögonbrynen när Sara berättar om sin pojkvän eller Mikael kommer i byxor och skjorta till skolan. Men om Sara berättar om sin flickvän eller Mikael matchar skjortan med nagellack så bryter det normerna kring hur tjejer respektive killar ska vara.

En speciell grej med normer är att de är svåra att upptäcka om en uppfyller dem. En kan säga att en befinner sig ”i normens öga” (tänk stormens öga). Ju längre ifrån normens öga en är desto mer blåser det. Till exempel är ett vanligt scenario att inte ha tänkt på det enda trappsteget till kontoret tills en rullstolsburen medarbeterare anställdes. Då blev normen av att kunna gå tydlig. Det är viktigt att komma ihåg, att den som följer normen har svårare att upptäcka dem. Den som bryter normen tänker på att den gör det väldigt mycket oftare.

Den som följer normerna får fördelar för detta i samhället. Ofta är det små och enskilt ganska obetydliga fördelar, men sammanlagt blir det personer som följer normen (till exempel vita/heterosexuella/cispersoner/män/normfunktionella/normstorlek på kropp etc.) som oftare har makt/resurser/möjligheter i vårt samhälle. Det är till exempel inte en slump att det är fler personer som heter Johan eller Henrik (11%) än det är kvinnor som är partners i svenska riskkapitalbolag (3%).

Illustration

Det som illustreras är att den som följer normen inte ser den. Den som är i normen behöver på annat sätt skaffa sig förståelse för den normbrytande gruppen. Till exempel så behöver den som är heterosexuell läsa på och lyssna på de som bryter normen för sexualitet för att förstå hur det kan kännas, och för att se de fördelar som kommer med att följa normen. Ändå kommer de som följer normen bara komma en bit på väg i sin förståelse och aldrig förstå normbrottet lika bra som den som faktiskt bryter. Att se och uppmärksamma de områden där en själv inte bryter normen, och därmed får fördelar i samhället, är därför mycket viktigt. 

Normens öga är sätt att förklara detta fenomen på. Ett annat sätt andra förklarat det på är med hjälp av citatet “fisken är den sista att upptäcka vattnet”.

Fler presentationer från Det börjar med mig

Lektion 1 – Fatta läget

Lektion ett i metodmaterialet ger bakgrund och fakta kring vår omvärld idag med avseende på sexuellt våld och destruktiva maskulinitetsnormer samt en ökad förståelse för de bakomliggande strukturerna.

Lektion 2 – Samtycke

Lektion två i metodmaterialet vill öka förståelsen för begreppet samtycke. Fokus ligger på att diskutera och analysera gränsdragningar vid sexuella situationer samt tänka kring egna värderingar.

Lektion 3 – En annan manlighet

Lektion tre i metodmaterialet syftar till att fördjupa förståelsen för destruktiva maskulinitetsnormer och ge deltagaren verktyg för att skapa förändring, för både sig själv och för andra.