Lektion 1 – Fatta läget

Del 1 i metodmaterialet DET BÖRJAR MED MIG från projektet FATTA MAN.

Denna lektion ger bakgrund, fakta, statistik kring vår omvärld idag med avseende på sexuellt våld och destruktiva maskulinitetsnormer. Deltagarna får också en ökad förståelse för strukturerna som skapar dessa problem.

Mål

Varje deltagare ska

  • få ökad kunskap om fakta och statistik rörande sexuellt våld.
  • få ökad förståelse för strukturer i samhället som leder till mäns större bidragande till sexuellt våld.
  • känna en känsla av ansvar och delaktighet i kampen mot sexuellt våld.
  • få verktyg för att diskutera och analysera sexuellt våld och mansnormer.

Vidare läsning

Bilaga 1 – Våldspyramiden

Våldspyramiden är en modell som förenklat beskriver hur sexuellt våld skapas i vårt samhälle.

(mer…)

Ladda hem bilden

10 saker du kan göra – att skriva ut

Här finns affischerna ”10 saker du som man/kille kan göra nu” att skriva ut och sätta upp i klassrummet eller lokal. Gör gärna det.

Affischer att skriva ut

Normens öga

Normer är oskrivna regler som vi tar för givet.

(mer…)

Ladda hem Normens öga

Bilaga 2 – Koppling till gymnasieskolans kursmål

Här kan du se vilka kursmål i gymnasiets kurser som metodmaterialet går in under.

Kurserna som det gäller är:

  • Idrott och hälsa
  • Naturvetenskap
  • Samhällskunskap
  • Pedagogik
  • Socialt arbete
  • Sociologi
Koppling till styrdokument

Bilaga 3 – Fördjupning

Bilaga 3 till lärarhandledningen för Det börjar med mig. Den innehåller fördjupning för den som är intresserad.

Ladda hem bilaga 3

Bilaga 4 – 10 saker du kan göra

10 saker du kan göra som kille eller man. Detta är bilaga 4 till lärarhandledningen.

Ladda hem bilaga 4

Fler presentationer från Det börjar med mig

Lektion 2 – Samtycke

Lektion två i metodmaterialet vill öka förståelsen för begreppet samtycke. Fokus ligger på att diskutera och analysera gränsdragningar vid sexuella situationer samt tänka kring egna värderingar.

Lektion 3 – En annan manlighet

Lektion tre i metodmaterialet syftar till att fördjupa förståelsen för destruktiva maskulinitetsnormer och ge deltagaren verktyg för att skapa förändring, för både sig själv och för andra.